Mattis Dragspelsskola

Lär dig spela dragspel; det är roligt. På dragspel kan man spela nästan all sorts musik, alltifrån folkmusik över pop-, jazz- och rocklåtar till klassisk musik.

Vi träffas varje, varannan eller var tredje vecka enskilt eller i grupp och jobbar med bälgen, olika komptekniker, ackordspel, basgångar och, framförallt, bra musik.

Vi arbetar fram en personlig kursplan som innehåller allmänna musikkunskaper, speciella dragspelskunskaper samt det du är särskilt intresserad av. Vi spelar den musik du vill lära dig och som du behöver för att utvecklas som musiker. Jag skriver mycket egna arrangemang som vi använder i undervisningen på olika sätt. Om du vill håller vi egna små konserter där vi bjuder in släkt och vänner.

Jag har gått två olika musiklärarutbildningar på totalt nio år med huvudinstrumenten piano, flöjt och kontrabas. Dessutom har jag en snart treårig musikerutbildning på accordeon/dragspel. Jag har utbildat mig på musikhögskolorna i Göteborg och Stockholm där jag också jobbat under många år.

Jag bedriver min verksamhet i Uppsala med omnejd. Ring mig på 0708 - 66 24 18 eller mejla matti@mamamusik.se så kan vi träffas för en provlektion. Vi hörs!

Startsida

Mattis Dragspelsskola

Konserter

Redaktionellt arbete

Översättning

Korrekturläsning

Om företaget

Fortbildning

Matti Andersson har sedan 1980-talet stått för fortbildningsdagar på olika musik- och kulturskolor runt om i landet. Det han främst har inriktat sig på är konsten att bedriva bra och inspirerande gruppundervisning, men även hur datorer och annan teknisk utrustning med fördel kan användas i musikundervisningen.

Apropå gruppundervisning säger Matti följande:
”Det har alltid varit självklart för mig att undervisa instrumentalelever i grupp. Att musicera tillsammans med eleverna har varit själva drivkraften, att väcka de slumrande musikanterna. Jag har alltid sett gruppen som en resurs och inte som ett problem. Jag tycker att gruppundervisning i de flesta fall är både roligare och bättre för både mig och mina elever än enskild undervisning. Självklart krävs mer planering för längre lektioner, men det har man snart igen. Jobbet blir roligare när man planerat och är väl förberedd. Att spela tillsammans är en annan målsättning, och det blir ju självklart i en gruppsituation. Att spela för publik övas också regelbundet.”

Gruppundervisning i musik
Denna workshop vänder sig till alla typer av lärare i musik, såväl musik- eller klasslärare i grundskola eller gymnasium som till lärare på musik/kulturskola eller musikhögskola. I workshopen fokuseras gehörsspel, utantillspel, samspel, improvisation, sång och tekniska hjälpmedel. Målet med kursen är att praktiskt visa hur gruppundervisning skapar situationer som ger upplevelser, hur det väcker spel- och övningslust och hur man kan använda instrumentet som ett medel för att nå målet – musiken.

 

 

Mama Musik & Text  |  Noreens väg 95  |  752 63 Uppsala  |  Tfn Maggie: 0708-34 85 76  |  Tfn Matti: 0708-66 24 18
E-post: maggie@mamamusik.se, matti@mamamusik.se