Pedagog

Foto: Maggie Andersson

Musiken blev mitt liv – mina pedagogiska utmaningar

Kommunala Musikskolan
Mitt första jobb som lärare
var på Kommunala Musikskolan i Uppsala 1977–89. Jag undervisade i flöjt, piano, ensemble samt jobbade med Bälinge Ungdoms Musiksällskap.

I jobbet på Kommunala Musikskolan tog jag över Musikskolans Storband, 1981–89, fick elbas- och kontrabaselever och jag var medlem i Svenska Minibasföreningen.

SMI
Stockholms Musikpedagogiska Institut började jag som lärare 1980. En musiklärarutbildning där jag blev kvar i många år. Mina ämnen var flöjtmetodik, ensemblespel, ”Datorn i klassrummet”, brukspiano och musikteori.

Bollnäs folkhögskola
På Bollnäs folkhögskola mellan 1982 och 1984 ledde jag sommarkurser i flöjtmetodik. Där träffade jag mästeraccordeonisten Lars Holm som blev min första kontakt med accordeon (dragspel med melodibas).

Fortbildning
Via jobbet på SMI blev jag engagerad i fortbildning av verksamma lärare i musik-/kulturskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Det var bl.a. ett flerårigt uppdrag för kommunala musikskolan i Stockholm där jag hade ansvar för ensemblespelet, PUFF

Frilanskonsult
Jag började jobba som frilanskonsult kring undervisningsfrågor ur olika infallsvinklar för musiklärare inom skilda skolformer. Det var många typer av jobb kring grupp- och ensemblemetodik, oftast workshop med hela kollegiet under en eller flera dagar. Uppdrag som frilandskonsult 1980-1999

Bolandsskolan
Bolandsskolans estetiska program i Uppsala 1989–96. Där var jag lärare i flöjt, piano, elbas, kontrabas samt ensembleledare.

KMH
Fast tjänst som högskoleadjunkt i ensemblemetodik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1995–00.

Viktiga ledstjärnor i min grupp- och ensemblemetodik på KMH

Flöjtsymposium
Inom min tjänst på KMH i oktober 1996 organiserade och ledde jag ett flöjtsymposium med c:a 30 deltagare från hela Mellansverige. Alla deltagare var verksamma flöjtpedagoger i Kommunala Musikskolor eller liknande.

Producent
På KMH var jag också producent för projektet Århundradenas Konsert med 250 deltagare från två högskolor, KMH och Lärarhögskolan i Stockholm samt fem grundskolor i Stockholmsområdet. Århundradenas Konsert handlade bl.a. om multimedia, PBI (problembaserad inlärning), ämnesövergripande och mångkulturellt lärarlagsarbete, integration mellan skolor, samarbete skola–högskola och med IT som arbetsredskap. Efter två år, den 20 maj 1999, höll vi en avslutningskonsert på Kulturhuset i Stockholm.

Katedralskolan
Äntligen dirigent!

Lundellska skolan
Mitt jobb på Skrapan i Uppsala startade i augusti 2000. Där tog jag initiativ till och ansvarade för musikklasser med inriktning på ensemblespel. Många av eleverna som passerade den utbildningen fortsatte på musikfolkhögskola, musikvetenskap på universitet eller musikutbildning på musikhögskola. En stor del av medlemmarna i Svenska Showorkestern Phontrattarna kom från Skrapans Musikklass.

Förstelärare
2014 blev jag förstelärare på Lundellska skolan. Förstelärarnas uppdrag var bl.a. att i diskussioner och genom t.ex. seminarier och klassrumsauskultationer med uppföljande samtal stödja kollegor i deras professionella utveckling, att systematisera lärdomar från detta arbete och kommunicera utvecklingsbehov med skolledningen. Dessutom delta i ett kommunalt nätverk med andra förstelärare, att delta i kompetensutveckling kring auskultationer och samtalsmetodik med fokus på synligt lärande. Jag startade, ledde och drev också ett kommunalt nätverk med ca 170 musiklärare.

Konserter på Skrapan:
Trailer 2008
A tribute to Michael Jackson 2009
Midnight Hour 2011
Julkonsert 2012
Proud Mary 2012
On the Sunnyside of the Street 2013
Four Brothers 2013
Den eviga kampen 2014
Skrapans Musikklassers 15-årsjubileum på Katalin i Uppsala 7 februari 2017


Kom ihåg: Du är privilegierad varje gång du får möta musiken. Ta vara på det!

Uppsala i januari 2022

Matti Andersson, pedagog och musiker

Hem